اخبار

برگزاری اولین کارگاه آشنایی با مهارت های مورد نیاز برای دستیاری آموزشی

برگزاری اولین کارگاه آشنایی با مهارت های مورد نیاز برای دستیاری آموزشی گالری

به گزارش روابط عمومی، اولین کارگاه آشنایی با مهارت های موردنیاز برای دستیاری آموزشی توسط گروه برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و با همکاری شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی عمران برگزار شد.

ادامه مطلب