تاسیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۰۳ آبان ۱۴۰۲ | ۱۲:۱۳ کد : ۵۴۷۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۶
تاسیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

به گزارش روابط عمومی، با پیگیری مدیریت گروه برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تاسیس شد.

از سوی دکتر علی اشرفی زاده رئیس هیئت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران، در متن لوح تاسیس چنین آمده است:

در اجرای آیین نامه تاسیس شاخه های انجمن آموزش مهندسی ایران، این لوح تاسیس به شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تقدیم می شود تا در چارچوب اساس نامه انجمن، آیین نامه و دستورالعمل‌های ذیربط، فعالیت نماید.

شایان ذکر است تاریخ تاسیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ۶ شهریور ۱۴۰۲ می باشد.