انتخاب اعضای شورای شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۰۳ آبان ۱۴۰۲ | ۱۲:۲۰ کد : ۵۴۷۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۳
انتخاب اعضای شورای شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اولین جلسه شاخه انجمن در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در تاریخ 26 شهریور 1402 برگزار شد که در این جلسه، اعضای شورای شاخه انجمن در دانشگاه، به شرح زیر انتخاب شدند:

دکتر عبدالله آراسته (خزانه دار)،

دکتر ساناز ریواز (دبیر)،

دکتر مهدی عمادی (نایب رئیس)،

دکتر سیده سمیه میرمرادی (رئیس).