برگزاری اولین کارگاه آشنایی با مهارت های مورد نیاز برای دستیاری آموزشی

۲۲ آبان ۱۴۰۲ | ۱۴:۵۵ کد : ۵۵۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۱
به گزارش روابط عمومی، اولین کارگاه آشنایی با مهارت های موردنیاز برای دستیاری آموزشی توسط گروه برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و با همکاری شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی عمران برگزار شد.
برگزاری اولین کارگاه آشنایی با مهارت های مورد نیاز برای دستیاری آموزشی

در ابتدای این کارگاه دکتر حمیدرضا توکلی معاون آموزشی دانشگاه ضمن قدردانی از حضور دستیاران آموزشی و با تشکر از زحمات دکتر میرمرادی گفت: آن چه که برای ما مهم است انتقال درست مفاهیم به دانشجویان و درک عمیق از مفاهیم است؛ با توجه به این که یک استاد در کلاس درس فرصت زیادی برای حل تمرین ندارد، برگزاری کلاس های حل تمرین از سوی شما عزیزان که تجارب ارزشمندی دارید به فهم عمیق مفاهیم و تثبیت دانش در ذهن دانشجو کمک می کند.
دکتر توکلی به 4 معیار یونسکو برای کل آموزش عالی جهان اشاره‌ کرد که عبارت اند از: درست آموختن، درست اجرا کردن، بهره گیری و کاربرد آموخته ها در زندگی شخصی و زندگی دیگران و اظهار داشت: این کارگاه به معیار نخست تاکید دارد و افزود: در رشته های فنی چیزی که باعث موفقیت می شود تمرین و ممارست و داشتن نظم است.

پس از آن مدرس کارگاه، دکتر سیده سمیه میرمرادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و رییس گروه برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه، ضمن بیان اهمیت و تاثیر زیاد دستیاران آموزشی در تکمیل فرایند یاددهی- یادگیری دروس، به چگونگی آمادگی برای کلاس های حل تمرین،  نحوه اداره کلاس، فنون ارائه تعاملی، نحوه ارتباط مناسب با دانشجویان و استاد درس و چگونگی سنجش عملکرد دستیاران آموزشی پرداخت.

در انتهای جلسه نیز دستیاران آموزشی به بیان مسائل و چالش هایی که در امر دستیاری آموزشی با آن مواجه هستند پرداختند.

شایان ذکر است در این کارگاه آموزشی بیش از ۴0 نفر از دستیاران آموزشی نیمسال جاری دانشگاه شرکت کردند.